आरती श्री सत्यनारायणजी -Aarti Shri Satyanarayanji

आरती श्री सत्यनारायणजी -Aarti Shri Satyanarayanji

आरती श्री सत्यनारायणजी -Aarti Shri Satyanarayanji

 

 

आरती श्री सत्यनारायणजी

जय लक्ष्मीरमणा श्री जय लक्ष्मीरमणा।

सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा॥

जय लक्ष्मीरमणा।

 

रत्नजड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे।

नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे॥

जय लक्ष्मीरमणा।

 

प्रगट भये कलि कारण द्विज को दर्श दियो।

बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो॥

जय लक्ष्मीरमणा।

दुर्बल भील कठारो इन पर कृपा करी।

चन्द्रचूड़ एक राजा जिनकी विपति हरी॥

जय लक्ष्मीरमणा।

 

वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी।

सो फल भोग्यो प्रभुजी फिर स्तुति कीनी॥

जय लक्ष्मीरमणा।

 

भाव भक्ति के कारण छिन-छिन रूप धर्यो।

श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सर्यो॥

जय लक्ष्मीरमणा।

ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी।

मनवांछित फल दीनो दीनदयाल हरी॥

जय लक्ष्मीरमणा।

 

चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा।

धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा॥

जय लक्ष्मीरमणा।

 

श्री सत्यनारायणजी की आरती जो कोई नर गावे।

कहत शिवानन्द स्वामी मनवांछित फल पावे॥

जय लक्ष्मीरमणा।

Tags:

सत्यनारायण जी की आरती,सत्यनारायण जी की कथा,सत्यनारायण जी के भजन,सत्यनारायण जी महाराज,सत्यनारायण जी की,सत्यनारायण जी की कथा सुनाना,सत्यनारायण जी की व्रत कथा,सत्यनारायण जी की आरती सुनाइए,सत्यनारायण जी रिंगटोन,सत्यनारायण जी थोरी,सत्यनारायण जी आरती,सत्यनारायणजी की आरती,सत्यनारायण गोयनका जी,सत्यनारायण जी भजन,भगवान सत्यनारायण जी की आरती,श्री सत्यनारायण जी की आरती,श्री सत्यनारायण जी की कथा,श्री सत्यनारायण जी,
Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *