फुर्सत मिले तो एक बार माँ  भजन लिरिक्स 

फुर्सत मिले तो एक बार माँ  भजन लिरिक्स  Mp3 Audio ************ भजन लिरिक्स ************** फुर्सत मिले तो एक बार माँ, तर्ज – तुझको पुकारे मेरा प्यार।   दोहा – अगर गुजरे तू राह से मेरी, […]

Share this: