गुरुवार आरती – ऊँ जय बृहस्पति देवा

गुरुवार आरती - ऊँ जय बृहस्पति देवा

गुरुवार आरती – ऊँ जय बृहस्पति देवा     गुरुवार आरती ऊँ जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊँ, कदली फल मेवा॥ ऊँ जय बृहस्पति देवा॥   तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अन्तर्यामी। […]

Share this: